Bestyrelse

 

Formand  Katrine Fylking, Formand for Københavns Lærerforening

 Øvrige
Jesper Christensen, fhv. Børne-og Ungdomsborgmester

Peter Aksten, Skoleinspektør

Michael Svendsen, Konsulent for Gjf.

Frederikke Krabek Friholm, Chefkonsulent i fagligt center