Bestyrelse

Bestyrelsen skal konstitueras ved næste møde

Formand 

Næstformand

Øvrige
Jesper Christensen fhv. Børne-og Ungdomsborgmester

Peter Aksten, skoleinspektør

Skriv et svar