Bestyrelse

Formand
Tobias Børner Stax, adm. direktør i Københavns Kommune

Næstformand
Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening

Øvrige
Jesper Christensen Børne-og Ungdomsborgmester

Peter Aksten, skoleinspektør

Skriv et svar